Nỗ lực và tận hưởng,Công việc Nhật - Cuộc sống Nhật

LIGHTBOAT là trang web cung cấp thông tin cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật. Bằng cách đăng ký thành viên miễn phí, các bạn có thể trang bị những kiến thức cần thiết để sống và làm việc tại Nhật Bản, cũng như sử dụng dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính (NENKIN Support) qua website này.

Thủ tục hành chính

Giới thiệu văn hóa Nhật Bản

Thông tin bổ ích liên quan đến du học Nhật