Nỗ lực và tận hưởng,Công việc Nhật - Cuộc sống Nhật

LIGHTBOAT là trang web cung cấp thông tin cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật. Các bạn có thể học tiếng Nhật, tìm hiểu về luật pháp, cuộc sống, cũng như tìm kiếm cơ hội làm việc tại Nhật qua website này.

※Dịch vụ tìm kiếm việc làm sẽ được triển khai vào hè năm nay.

Thông tin bổ ích liên quan đến du học Nhật

Giới thiệu văn hóa Nhật Bản

Phỏng vấn du học sinh

Hãy khiến cho cuộc sống, công việc của bạn tại Nhật trở nên lý thú và ngày càng ý nghĩa!

“LIGHTBOAT” là dịch vụ giáo dục dành cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật, giúp bạn trang bị đầy đủ kỹ năng xin việc tại Nhật, chia sẻ những kiến thức cần thiết, thông tin bổ ích để bạn có thể làm việc và tận hưởng cuộc sống tại Nhật.