Công ty cổ phần Lightworks (dưới đây gọi là “công ty chúng tôi”) vận hành trang web này với mục đích phổ biến học trực tuyến để nhiều người biết đến sản phẩm – dịch vụ của chúng tôi. Khi sử dụng trang web này, các bạn được coi là đã chấp nhận các nội dung dưới đây.

Tác quyền

Toàn bộ bản quyền liên quan đến những nội dung trên trang web này (bao gồm thông tin, hình ảnh, âm thanh, văn bản,v.v…) thuộc về công ty chúng tôi, công ty liên quan hoặc bên cung cấp nội dung. Trừ trường hợp được luật bản quyền cho phép, mọi hành vi thứ cấp (như sao chép trái phép, chuyển nhượng, mua bán,v.v…) nội dung đăng tải trên website này đều bị nghiêm cấm.

Đăng tải trên các kênh truyền thông

Về việc đăng tải lên tạp chí, sách, tạp chí email, quảng cáo,v.v…,vui lòng liên hệ với nhân viên truyền thông của chúng tôi. (Địa chỉ email: lw-info@lightworks.co.jp)

Link đến website này

Vui lòng thực hiện liên kết đến trang đầu của website này (lightboat.lightworks.co.jp). Bạn không cần liên hệ lại khi gắn thẻ liên kết, dù là tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Vui lòng thiết lập liên kết bằng các phương pháp hiển thị bên dưới.

【Liên kết bằng link chữ】

LIGHTBOAT

【Liên kết bằng biểu tượng link】
Vui lòng tải biểu tượng bên dưới và đặt link liên kết như sau.

lightboat
※Vui lòng không sử dụng biểu tượng khác ngoài biểu tượng này.

<a href=”https://lightboat.lightworks.co.jp/“>
<img src=”○○○/bnr_lightboat-406×102.png” alt=”lightboat” width=”96″ height=”24″>
</a>
※○○○=Thư mục chứa biểu tượng đã tải xuống

Miễn trừ trách nhiệm

Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp thông tin mới nhất và chính xác đến các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính toàn vẹn, tính chính xác và xác thực của những thông tin trên trang web này. Ngoài ra, nội dung dịch vụ trên trang web của chúng tôi có thể bị thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nếu thấy cần thiết.

Về các dữ liệu thu thập được qua việc vận hành website này, chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biện pháp và nỗ lực hoạt động nhằm duy trì tính bảo mật, không để xảy ra rò rỉ thông tin cho bên thứ 3 hoặc bị thay đổi – phá huỷ bởi bên thứ 3.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trang web được liên kết trên trang web này và các nội dung trong đó.

Nội dung thoả thuận này có thể thay đổi khi cần thiết, các bạn vui lòng tham khảo thông tin mới nhất trên website trước khi sử dụng.