Môi trường tương thích với giáo trình học trực tuyến

Cảm ơn các bạn đã sử dụng giáo trình học trực tuyến của công ty Lightworks.
Môi trường tương thích để sử dụng giáo trình học trực tuyến do Lightworks thực hiện tính đến tháng 4 năm 2021 như sau.

PCĐiện thoại thông mình, máy tính bảng ※3
OS ※1Windows 8.1
Windows 10
iOS 14 và iPadOS 14 ※2
Android 10 ※4
Trình duyệtInternet Explorer 11(khuyến khích dùng phiên bản máy tính để bàn)※5
Edge bản Chromium
Google Chrome
Trình duyệt tiêu chuẩn của hệ điều hành OS
iOS hoặc iPadOS … Safari
Android … Google Chrome
Phần mềmWindows Media Player 12
Adobe Reader DC

Danh sách các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng: chiều/hướng của các thiết bị

 • iPhone X:Dọc
 • iPad Air 2:Ngang
 • Google Pixel 3a:Dọc
 1. Với hệ điều hành OS từ Windows 8.1 trở đi, bạn nên dùng phiên bản dành cho máy tính để bàn.
 2. Bạn có thể dùng iPadOS bằng cách tắt “Hiển thị Website dành cho máy tính để bàn”. Để xem chi tiết, vui lòng bấm vào đây.
 3. Danh sách thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng như sau.
 4. Khi sử dụng “Dịch vụ phân phối video”, bạn không thể xem video với tốc độ gấp đôi trên trình duyệt Android.
 5. Internet Explorer11 (hiện thị hoán đổi) không áp dụng cho môi trường hoạt động.
 • Hãy đảm bảo giáo trình bạn đang xem là phiên bản mới nhất.
 • Trên đây là môi trường hoạt động khi các bạn sử dụng giáo trình học trực tuyến trên hệ thống LMS (CAREERSHIP®) của chúng tôi. Môi trường hoạt động có thể bị giới hạn tuỳ thuộc hệ thống được cài đặt.
 • Một số thiết bị có thể không hoạt động bình thường trên một số thiết bị vì những vấn đề cụ thể liên quan đến phiên bản hoặc hệ điều hành.
 • Nếu dùng IE11, hãy tắt Shockwave Flash Object thuộc quản lý tiện ích bổ sung.