Dịch vụ sẽ được triển khai vào hè năm nay. Để biết thêm thông tin và thời điểm có thể sử dụng dịch vụ, vui lòng theo dõi Facebook của chúng tôi.

>>Theo dõi Facebook ở đây